Kurgusal Duruşma Laboratuvarı

Anasayfa Kurgusal Duruşma Laboratuvarı

KADINA ŞİDDET ALANINDA İLK KURGUSAL DURUŞMA LABORATUVARI 

Kurgusal duruşma yarışmaları, hali hazırda eğitimini sürdüren hukuk öğrencilerinin fakültede edindiği bilgileri mezun olmadan ve bir staj sürecinden geçmeden pratiğe dökmesine olanak tanıyan yarışmalardır. Mesleğe bir ön hazırlık niteliği taşıyan ve öğrencileri ilgi alanları doğrultusunda çalışmaya teşvik eden bu yarışmalar, hukuk öğrencilerinin uygulamadan çok uzak kalarak eksik veya yanlış bilgiler ile mezun olmalarının önüne geçebildiği gibi hukuki bilgilerini en etkili, en doğru yöntemler ile kullanmalarına da olanak tanımaktadır.

Projenin amacı nedir?

Kız Başına Hukuk Ekibi tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, Türkiye’de barolardan öğrenci derneklerine uzanan hiçbir kurum, kuruluş ya da topluluk tarafından kadına şiddet temalı bir kurgusal dava simülasyonu/yarışması düzenlenmediği ve bu konuda kurgusal davaların yapılmamasının birçok farklı sebepten kaynaklandığı, konuya özel maddi ve manevi kaygıların var olduğu görülmüştür. Özellikle konunun hassasiyeti dolayısıyla birtakım tepkilere maruz kalınabileceği ya da taraflar arası makul dengenin oluşturulamayacağı gibi birçok sebebin var olması bu konuda bir araştırma ve geliştirme (AR-GE) sürecinin başlatılması fikrini doğurmuştur. Bu kapsamda Türkiye’de daha önce uygulaması görülmeyen bir konu üzerinde yeni bir format geliştirebilmek ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve cinayetlere karşı bir farkındalık yaratarak ileride bu alanda mücadele etmeyi arzulayan genç hukukçulara bir fırsat sunmak adına; Türkiye genelinde uygulanabilir nitelikte ‘Kadına Şiddet Alanında Kurgusal Duruşma Laboratuvarı’nın oluşturulmasına karar verilmiştir.

Kız Başına ekibi olarak, yaşanan korkunç ve günden güne artan şiddet olaylarına karşı her ne kadar bir ses olmaya çalışsak da öldürülen tüm kadınlar için gerçek adalete en sonunda bir mahkeme salonunda kavuşabileceğimize inanıyoruz. Bu inançla, projedeki asıl amacımız hem şiddet mağdurlarının haklarını en etkin şekilde savunacak öncü hukukçular yetiştirmek hem de savunma hakkının etik sınırları içinde kalarak sanık avukatları tarafından en uygun savunmanın nasıl yapılacağını göstermektir. Proje ile yasaların doğru uygulanması ve adaletin tecelli etmesi adına bir adım atmakla beraber çalışmalarımız neticesinde oluşturduğumuz Türkiye’de bir ilk olacak olan simülasyon formatını tüm Türkiye’de erişilebilir ve uygulanabilir kılarak yaygınlaştırmayı da hedefliyoruz.

Proje nasıl gerçekleşecek?

Türkiye genelinde seçilen öncü hukuk öğrencileri ile gerçekleştirilecek projede; kadın hakları, ceza hukuku, ceza usul hukuku, dilekçe yazımı, savunma hakkında etik sınırlar konularında atölye çalışmaları yapılacak, ardından ise takımların savunmalarını hangi şartlar altında, hangi tip kurgusal olaylar ile ve hangi delil vasıtalarını kullanarak en etkin şekilde gerçekleştirebileceğini gözlemlemeye yönelik ön (deney) duruşma çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yapılan araştırmalar ve deneyler neticesinde, kadına şiddet konulu kurgusal davalar için en uygun format hazırlanarak raporlanacaktır. Oluşturulan yeni kurgusal dava formatı 7 Mart 2020 tarihinde, aynı zamanda yaşam hakkı ellerinden alınan tüm kadınlar için, basının ve sivil toplum kuruluşlarının da katılım sağlayacağı bir anma töreni olacak biçimde sunulacaktır.

Proje hangi tarihlerde gerçekleşecek?

Projeye nasıl katılabilirim?

Her takım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Hukuk Rehberi adındaki online eğitim programını bitirmelidir. Bu eğitim programı sonunda alınan sertifika numarası başvuru formunda belirtilir. Her takım için 1 adet sertifika numarası yeterlidir. Online eğitim programını bitirmeyen/sertifika numarası bulunmayan takımlar için başvuru formunun ikinci kısmında yer alan çoktan seçmeli soruları cevaplandırmak zorundadır. Eğitim programına ulaşmak için tıklayınız. Projenin Final Aşaması’na izleyici olarak katılmak için kayıt formunu doldurunuz.

 

Sevgilerimizle, 

KızBaşına Hukuk Ekibi

Final Aşaması Kayıt Formu

Final Oturumu Kurgusal Olayı