Şiddete Uğradınızda

Anasayfa Şiddete Uğradınızda

ŞİDDETE UĞRADIĞINIZDA İZLENECEK YOLLAR

 1. Polis Merkezleri ve Jandarma Karakolları
Mağdur veya şiddete uğrama tehlikesi altında bulunanlar, bulundukları yerin yakınındaki polise veya jandarma karakoluna başvurarak şikayette bulunabilirler. Polis veya jandarma, derhal tedbir alınması gereken durumlarda önleyici ve koruyucu tedbirleri alır, diğer durumlarda Cumhuriyet Savcılığına yönlendirir.
 1. Cumhuriyet Başsavcılığı
Şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi altında bulunan kişiler, adliyede Cumhuriyet Savcılığına da başvurarak şikayette bulunabilir ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyebilirler.
 1. Aile Mahkemesi Hâkimliği
Mağdur veya şiddete uğrama riski olanlar, bulundukları ilin Aile Mahkemesi hâkimine giderek, şiddeti önlemeye yönelik tedbirleri ve koruyucu tedbirlerin alınmasını isteyebilirler. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde, Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimine başvuruda bulunulabilir. Hâkim gerekli olan önleyici ve koruyucu tedbirlere karar verir.
 1. Alo 183; Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak çalışan ALO 183 hattı, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan ve desteğe gereksinimi olan kişilere psikolojik, hukuki ve ekonomik alanda danışmanlık hizmetleri sunmakta ve yararlanabilecekleri hizmet kuruluşları konusunda bilgi vermektedir.Alo 183 ücretsizdir ve Türkiye’nin her yerinden 7 gün 24 saat ulaşılır.
 1. Acil Telefon Hatları
ALO 183 dışında acil durumlarda başvurulabilecek telefon hatları şunlardır: ALO 155 Polis İmdat, ALO 156 Jandarma İmdat 112 ACİL 0212 656 96 96 Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 444 43 06 Ankara İçin Gelincik Hattı
 1. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde, varsa Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünde, Aile Danışma Merkezleri ve Toplum Merkezlerinde ücretsiz olarak; Danışmanlık Rehberlik Yönlendirme hizmetleri verilmektedir.
 1. ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi)
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, şiddet uygulayan ve şiddete maruz kalanlara yönelik verilen tedbirlerin etkin olması için izleme yapan birimlerdir. Bu merkezlerde hukuki, psikolojik, mesleki ve danışma gibi farklı alanlarda hizmetler sunulmaktadır.
 1. Kadın Sığınma Evleri
Sığınma evleri ya da diğer adıyla konukevleri, şiddete uğrayan veya risk altındaki kadınların varsa beraberlerindeki çocuklarıyla birlikte, geçici süre ile barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulmuştur. Ülkemizde bu hizmeti başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü olmak üzere, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kaymakamlıklar ve valilikler yürütmektedir. Sığınma evlerinde kalma süresi altı aydır. Gerektiğinde kalma süreleri uzatılmaktadır. 0-12 yaş arasında kız veya erkek çocuklar anneleriyle birlikte sığınma evinde/konukevinde kalabilirler. 18 yaşın altındaki kız veya erkek çocuklar ise gerekli değerlendirmenin yapılmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirilmektedirler. 18 yaşından küçük kız çocukları anneleriyle birlikte konukevinde kalabilirler. 12 yaşın üstündeki erkek çocukları olan kadınlar ile engelli çocuğu bulunan kadınlara ŞÖNİM tarafından uygun görülmesi halinde kira ve iaşesi karşılanarak ev kiralanır. Sığınma evlerinde geçici süre için güvenli bir şekilde barınma ihtiyacı karşılanır, psikolojik ve sosyal destek sağlanır, barolarla iş birliği yapılarak hukuksal danışmanlık hizmeti verilir, iş ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılır, bazı durumlarda el harçlığı verilir, sığınma evi/konukevinden ayrıldıktan sonra kendi evini tutmak isteyenlere, bu konuda da destek olunmaktadır.
 1. Sağlık Kuruluşları
Şiddete maruz kalındığında veya böyle bir risk altında iken bulunulan yere en yakın sağlık kuruluşuna (sağlık ocağı, aile hekimliği, hastanelerin acil servisi gibi) başvurulabilir. Şiddete uğranılmışsa gerekli tedavi yapılır ve yaşanılan şiddeti belgeleyen rapor düzenlenir.112 acil yardım telefonunu arayarak da ulaşabilirsiniz.
 1. Barolar
Avukatlık ücreti ödeyecek durumda olmayanlar ücretsiz avukatlık hizmetinden yararlanmak amacıyla bulundukları yerlerin barolarına başvurabilirler. Başvuru için gerekli belgeler: Kimlik, ikâmetgah belgesi ve muhtardan alınacak fakirlik belgesinden ibarettir. Baroya bağlı Kadın Danışma Merkezi bulunuyorsa doğrudan bu merkezlere başvurmakta mümkündür.
 1. Kadın Sivil Toplum Kuruluşları
Kadın Sivil Toplum Kuruluşları gönüllü çalışan kuruluşlardır. Bu kuruluşlarda ücretsiz olarak danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir. Konukevi bulunan kuruluşlarda geçici olarak barınma ihtiyaçları da karşılanmaktadır.
 1. Belediyelerin Kadın Dayanışma Merkezleri
Belediyelerin kadın destek birimlerinde psikolojik, tıbbi, maddi ve hukuki destek sağlanmaktadır. Ayrıca konukevleri bulunması hâlinde ücretsiz barınma imkânı da sunulmaktadır.
(size en yakın aile mahkemesi)
TARİH (gün/ay/yıl olarak)
Tedbir Nafakası Taleplidir
(tedbir nafakası talebiniziz bulunması halinde)
DAVACI       : (Davacının ismi ve soyismi yer alacaktır)
ADRES          : (Davacının açık adresi yer alacaktır)
DAVALI       :(Şiddet uygulayanının isim ve soyismi biliyorsanız T.C. Kimlik Numarası yer alacaktır)
ADRES          : (Şiddet uygulayanın adresi yer alacaktır)
KONU           : Davalı tarafından maruz kaldığınız şiddeti açıklayın– örneğin gördüğüm fiziksek şiddet nedeniyle gibi- Sayın Mahkemenizden, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ilgili tedbirlerin alınması hakkında talebimin sunulmasından ibarettir.
AÇIKLAMALAR : Davalı şiddet uygulayanın ne tür bir şiddet uyguladığını ayrıntılı olarak yer veriniz. Eğer şiddet uygulayan silah veya silah benzeri bir alet kullandı ise  ayrıca davalının özel yada işi gereği silahı varsa belirtiniz.  Şiddetin ne zamandır devam ettiği, aranızdaki kişisel ilişkinin ne olduğu, hiç bir kişisel ilişkiniz yoksa tek taraflı ısrarın ne şekilde olduğu, Çocuğunuzun varsa ve şiddete maruz kaldıysa belirtiniz. Şiddet uygulayan kişinin herhangi bir alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı varsa belirtiniz.
SONUÇ VE TALEP :Yukarıda anlatılan nedenlerle
*Şiddet tehdit ve hakaretlerde bulunmasının önlenmesi,
*Müşterek konuttan ve davacının bulunduğu yerlerden (işyeri, okul gibi yerler olabilir, adresler yer alacaktır) derhal uzaklaştırılması ve yaklaşmamasının sağlanması,  
* Müşterek çocukla ilgili olarak kişisel ilişkinin kaldırılması veya sınırlandırılması,
* Davalı telefon vb iletişim araçları ile rahatsızlık veriyorsa iletişim araçları ile rahatsız etmemesi
*Davalının silahı varsa silahın müsaderesi
*Açıklanan duruma uygun olacak tedbirlerden biri veya birkaçı ile gerekli tüm tedbirlerin altı ay süre ile Sayın Mahkemenizce verilmesini talep ederim.
Saygılarımla,
(Davacının isim, soyismi ve imzası yer alacaktır.)
AÇIKLAMA: 6284 sayılı Yasa’dan yararlanmak için delil ve belge aranmaması esastır. Ancak yine de maruz kalınan şiddete dair herhangi bir delil ve/veya belge varsa, onları da dava dilekçesine eklemek faydalı olacaktır. Konu ile ilgili doktor raporu, telefon kayıtları gibi